2kan
29 آبان 1401 - 08:06

هشدار نارنجی مدیریت بحران در خصوص کاهش دید افقی در خوزستان

اداره‌کل مدیریت بحران استانداری خوزستان در خصوص وضعیت جوی، هشدار سطح نارنجی صادر کرد. اداره‌کل مدیریت بحران استانداری خوزستان در خصوص وضعیت جوی، خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد. در این اخطاریه آمده است: پیرو هشدار سطح نارنجی ۲۷ آبان‌ماه این اداره‌کل، به پیوست تصویر هشدار سطح نارنجی شماره ۳۸ مورخ ۲۸ آبان‌ماه اداره‌کل هواشناسی خوزستان در خصوص: توصیف شرایط جوی مورد انتظار: وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی (با تاکید بر هشدار سطح نارنجی شماره ۳۷ مورخ ۲۷ آبان‌ماه) زمان شروع: اوایل روز شنبه ۲۸ آبان‌ماه زمان پایان: اواسط روز چهارشنبه ۲ آذرماه نوع مخاطره: وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی منطقه اثر: مناطق شرقی و شمالی اثر مخاطره: کاهش دید افقی توصیه: تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از کاهش دید افقی گرفته شود. باشگاه خبرنگاران جوانخوزستاناهواز
شناسه خبر: 867132